Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MB Social Media.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych zgodnie z art.6 ust.1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji pkt.2.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Panią/Pana dane osobowe jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwi realizację celu przetwarzania, o którym mowa w punkcie 2.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.